--------- TriSport Denmark ----------


  To Menu - Ironman Results

All Japan Triathlon 1998

Hokkaido, Japan
3k swim - 140k bike - 42,2k run

 

Results                               Date:1998 
Elite Male
Pl Name Nation Total
1 Shinji Natori JPN 9:16:57
2 Isamu Yoshida JPN 9:25:02 
3 Shinichi Oi JPN 9:26:03
4 Toshihiko Kono JPN 9:30:27
5 Tomoyuki Aono JPN 9:33:23 
6 Toshi Takenouchi JPN 9:35:09
7 Stewart Smith NRM 9:35:15
8 Masahiro Onozawa JPN 9:43:33
9 Toru Shimaki JPN 9:52:36 
 
Elite Female
Pl Name Nation Total
1 Junko Murakami JPN 09:52:29
2 Kazuko Fuchida JPN 10:32:55
3 Katsuko Miyamoto JPN 10:37:31
4 Yoko Ogura  JPN 10:59:13
5 Ikumi Hattori JPN 11:07:05
6 Noriko Aono  JPN 11:18:17
TriSport Denmark - Knud Aagaard