----------  TriSport  Denmark  ----------

To Menu - Ironman Results

 Sado Triathlon 2000

 Longdistance

Sado Island, Japan
Results                               Date: 2000
Elite Men
Place Name Nation Total
1 Yoshinori Tamura JPN 5.16.23
2 Kaoru Matsuda JPN 5.17.37
3 Tsubasa Morita JPN 5.19.35
4 Shigenobu Ikegata JPN 5.22.52
5 Shoichi Yao JPN 5.24.15
6 Nobuo Kitazato JPN 5.29.44
7 Shinji Tsutsumi JPN 5.30.21
8 Jiro Kikuchi JPN 5.31.15
9 Hiroshi Yamaguchi JPN 5.31.19
10 Tetsuji Nagashima JPN 5.34.27
 
Elite Women
Place Name Nation Total
1 Mika Sakane JPN 5.56.48
2 Chiharu Uehara JPN 6.00.41
3 Noriko Yamakura JPN 6.05.55
4 Etsuko Yoshida JPN 6.14.29
5 Junko Takeuchi JPN 6.20.05
6 Sachi Kojima JPN 6.38.11
TriSport Denmark   -   Knud Aagaard